akademiamisio@o2.pl

660 770 465

Glottodydaktyka

nauka czytania metodą B. Rocławskeigo.

Pedagogika Klanza

metody pracy poszerzone o zajęcia z wykorzystaniem elementów Pedagogiki Klanza.

Pływanie

bezpłatne zajęcia nauki pływania.

Sztuki walki

zajęcia karate pod bacznym okiem sensej Marty.

OFERTA

Przedszkole niepubliczne Akademia Misio, mieści się w dzielnicy Konikowo w Gnieźnie. Zapewnia edukacje i wychowanie 40 podopiecznym. Przedszkole jest dwu oddziałowe i prowadzi zerówkę.

Roczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci 5- letnich oparte jest na sprawdzonych metody pracy, poszerzonych o zajęcia z wykorzystaniem elementów Pedagogiki Klanza, nauki czytania metodą B. Rocławskeigo "Glottodydaktyka". W bogatej ofercie przedszkola nie zabrakło również opieki logopedy, nauki J. Angielskiego. Bezpłatne zajęcia dodatkowe: słuchowiska, zajęcia gimnastyki korekcyjnej, zajęcia plastyczne wzbogacają zajęcia taneczne z instruktorem tańca oraz zajęcia karate pod bacznym okiem sensej Marty. Przedszkole w ofercie proponuje bezpłatne zajęcia nauki pływania.

Istnieje możliwość zapisania do naszej placówki dziecka które nie ukończyło 3 lat. Zapraszamy do ŻŁOBKA MISIO


- Nasze przedszkole pragnie wychować i wykształcić obywatela świata – bez problemu władającego językiem angielskim i otwartego na kulturową odmienność – a zarazem patriotę i człowieka o gruntownej wiedzy ogólnej,

- Pragniemy pomagać dzieciom żyć i wzrastać w życzliwym i wspierającym środowisku, bowiem „myśląc o kimś dobrze pobudza się go ku dobru”,

- Pragniemy przygotować dzieci do odpowiedzialnego i konstruktywnego życia w społeczeństwie,

- U podstaw działalności naszego przedszkola leży przekonanie, że stworzenie optymalnych warunków do rozwoju dzieci oraz sprawne wywiązywanie się z roli rodzica, wychowawcy, nauczyciela uchroni naszych wychowanków od zachowań ryzykownych i destrukcyjnych oraz będzie sprzyjało zdrowemu stylowi życia,

- Jesteśmy po to, by wspierać w rozwoju dzieci, wspomagać je w pokonywaniu trudności a poprzez to doprowadzić do niezależności młodych w radzeniu sobie z trudnościami rozwojowymi,

- Przedszkole jest wspólnotą opartą na zasadach wzajemnego zrozumienia, szacunku, przyjaźni, tolerancji. Pragniemy więc stworzyć miejsce bezpieczne, kameralne, interesujące i przyjazne dzieciom, promujące zdrowy styl życia,

- Nauka w przedszkolu winna być pasją, dzięki której twoje dziecko – drogi rodzicu z entuzjazmem i radością wkroczy w świat wiedzy i nauki.

To Top ↑